ویراستار مجانی

قصد دارم کتاب‌هایی کم‌نقص منتشر کنم. بنابراین پیش از انتشار کاغذی، پیش‌نویس آن‌ها را به‌صورت مجازی منتشر می‌کنم تا در بهترشدن تألیفاتم یاری‌ام کنید. باتوجه‌به این سخن استاد بهاءالدین خرمشاهی که «بر آثار من زیاد نقد و نظر می نویسند. من نام ناقد یا منتقد را گذاشته‌ام ویراستار مجانی» (کتاب کژتابی‌های ذهن و زبان، ص آخر)، در وب‌سایت پیش‌نویس به تعداد نامحدودی ویراستار مجانی نیازمندیم. سجاد حاجب


ویراستار تلفنی

ویراستاری تلفنی؛ دقیق‌ و دقیقه‌ای

بیا با هم بـِویراییم و نی بر دفتر اندازیم
غلط را سخت بشکانیم و متنی نو دراندازیم


ویراستار تلفنی یعنی ویراستار درمقابل مانیتورش و شما هم مقابل نمایشگرتان، و گفت‌وگوی ویرایشی‌ ازطریق خطوط ارتباطی تلفنی، یا نرم افزار TeamViewer. هزینه‌اش دقیقه‌ای