مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش سوم: اسلام ِبی مالیات

فصل چهارم: باهمسنجی ادبیات مالیات ستانی و ادبیات اسلام

 

پیشتر اشاره کردیم که در تمام نظام‌های مالیاتی، هدف از جمع‌آوری وجوه شرعی، «اقتصاد» گیرندگان مالیات است. اما در اسلام، هدف از زکات، فرهنگ و اخلاص زکات‌دهندگان است. در ادامه‌ی آن بحث، لازم است جوّ مالیات‌ستانی را با ادبیات نظام مالی اسلام مقایسه کنیم:

فضای مالیات‌ستانی

«امروزه مهمترین روش محاسبه و اخذ مالیات بر اصول چانه‌زنی استوار است؛ لذا با تفویض اختیار تقسیط مالیات و بخشودگی جرائم به کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین مالیاتی) و رؤسای گروه مالیاتی و بالأخره رؤسای ادارات مالیاتی، آن‌ها می‌توانند از این حربه به‌عنوان وسیله‌ای برای متقاعدکردن مؤدیان نسبت‌به پذیرفتن مالیات و پرداخت آن اقدام کنند» (عباسی، ۸۱).

«[فرار مالیاتی] تحت‌تأثیر عواملی چون نرخ تورم، هویت دستگاه اجرایی مالیاتی، شخصیت مدیران مالیاتی، شرایط سیاسی، ابزار موجود برای دستگاه اجرایی مالیاتی، قاطعیت دادگاه‌ها در اعمال جریمه‌های متخلفین مالیاتی، درجه‌ی فسادپذیری ممیزین مالیاتی و بی‌ثباتی نرخ ارز، دائماً تغییرکرده و وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند» (عرب‌مازار، ۲۱).

«مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به‌منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی درراستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌موجب قوانین و به‌وسیله‌ی اهرم‌های اداری واجرایی دولت وصول می‌شود» (رنگریز و خورشیدی، ۹۱).

«وجود مشاوران مالیاتی متبحر، درعین‌حال، باعث افزایش فشار بر اداره‌ی درآمدها نیز می‌شود. حسابداران، بازرسان و مراجع تجدیدنظر باید از مهارت و تجربه‌ی لازم برای رفتن به مصاف بهترین مغزها درمیان متخصصان حقوقی و حسابداری برخوردار باشند» (گیل، ۲۸).

«رویکرد جامعه‌شناختی کنترل مالی: الف. ترمیم و جبران خسارت؛ ب. بازدارندگی و ارعاب؛ ج. کیفردهی و ضمانت اجراهای کیفری؛ د. فقدان قانونمندی در حوزه‌ی میانجیگری» (رضوی، ۱۳۴تا۱۳۸).

«مطالعه‌ی قوانین و مقررات جاری کشور نشان می‌دهد که مقوله‌ی درآمد به‌طور‌عام و مقوله‌ی درآمدهای مالیاتی به‌طور‌خاص، درمقایسه‌با بخش هزینه‌های بودجه‌ی کل کشور از کمترین حمایت کیفری برخوردار می‌باشند… قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۸۰) منحصر به تعیین درصدی از جریمه‌ها، محرومیت از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و مواردی از مسئولیت تضامنی برای مؤدیان و سایر اشخاص است که مکلف به کسر و واریز مالیات می‌باشند. ضمانت اجراهای اخیر هیچ‌یک وصف کیفری ندارند» (متنی‌نژاد، ۱۶۵).

ماده‌ی ۲۷۴: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌ مورد، به مجازات‌های درجه‌شش[۱] محکوم می‌گردند:

  1. تنظیم دفا تر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛ ۲٫ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛ ۳٫ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث…؛۴٫ عدم‌انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دررابطه‌‌با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده؛ ۵٫ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع؛ ۶٫ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی؛ ۷٫ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی.

تبصره‌ی ۱: اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام داری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره‌ی ۲٫ اعلام جرائم و اقامه‌ی دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی ازطریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ادبیات نظام مالی اسلام

در نظام مالی اسلام، ادبیات داروغه‌منشی و کلمات زننده‌ای چون حربه، اهرم، مصاف، ارعاب، کیفر و اصطلاحات عبوسی همچون تور مالیاتی، بار مالیاتی، تسلیم اظهارنامه، هیئت حل اختلاف مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، جریمه‌ی دیرکرد، توقیف اموال، ردیابی، شناسایی، دستگیری و زندان نداریم؛ بلکه ادبیاتی خیرخوانه و معنوی بر آن حاکم است: )قربات عند الله و صلوات الرّسول( (توبه، ۹۹): نزدیک‌شدن به خدا و دعای پیامبر. )فصلّ علیهم إنّ صلوتک سکن لهم( (توبه، ۱۰۳): بر آنان درود فرست که دعای تو موجب آرامش آنان خواهد شد. )الّذی یؤتی ماله یتزکّی( (لیل، ۱۸): آن که زکات می‌دهد تا روحش را پاک کند. )قد أفلح من تزکّی( (اعلی، ۱۴): کسی که زکات دهد، رستگار می‌شود.

  1. باتوجه‌به ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از شش ماه تا دو سال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه
    و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، بخشی از انواع مجازات‌های درجه‌شش
    است.

Print This Postدیدگاه ها :