دلیل شیعه‌بودن من

دو برادر که در یک خانواده و مدرسه و محله و مملکت پرورش یافته باشند، علی‌رغم تربیت یکسان، تفاوت‌های بسیاری خواهند داشت. چطور ممکن است دوازده نفر در دوران‌های سیاسی و فرهنگی مختلف زندگی کرده باشند، اما همفکر و هم‌منش بوده باشند؟! برای من همین یک دلیل معجزه‌وار، برای ایمان به حق‌بودن شیعه کافی است. به‌قول‌معروف در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ // Print This Postدیدگاه ها :