ما نسل خوش‌بخت بشریم

گذشتگان از طبیعت بکر و سالمی برخوردار بودند؛ اما فناوری استفاده از آن را نداشتند. آیندگان فن‌ورزانه طبیعت را خواهند کاوید؛ اما طبیعتی وجود نخواهد داشت که از آن بهره‌مند شوند. ما نه به بدبختی گذشتگان هستیم، نه به سیاه‌روزی آیندگان؛ چراکه با همین طبیعت و فناوری نصفه‌نیمه می‌توانیم از زندگی لذت ببریم. پس به شکرانه‌ی این لطف الهی بر ما نظرکردگان خداوند، موظفیم از تخریب طبیعت هم پرهیز کنیم، هم جلوگیری.

تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ // Print This Postدیدگاه ها :