مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش اول: مالیات شیرین

فصل سوم: مزیت های مالیات شیرین

 

تداوم ارتباط

برخلاف مالیات که به‌محض پرداخت، ارتباطش با مؤدی قطع می‌شود و به اقتصاد دولت می‌پیوندد، طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، همچون دختری است که با ازدواج، به خانواده‌ی جدیدی می‌پیوندد، اما ارتباط حقوقی و طبیعی‌ او با خانواده‌اش قطع نمی‌شود. بنابراین نوه و محصول مشترک این طرح، منافع سرمایه‌گذاری سازنده‌ای است که هم از هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت می‌کاهد، و هم سود آن را مستقیماً نصیب مالیات‌دهندگان می‌کند و نه از بیت‌المال کم می‌کند، نه از مال‌البیت (اقتصاد خانوار).

حلوای نقد بهتر از سرکه‌ی نسیه

خدماتی که با پرداخت مالیات پدید می‌آید، همچون حلوای نسیه است که معلوم نیست کی و کجا به ما بازگردد. خریـدهای بیهوده‌مان هم سرکه‌ی نقد است. حتی اگر «سرکه‌ی نقد به ازحلوای نسیه» باشد، حلوای نقد از هر دو بهتر است و سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، می‌تواند مالیات شیرین و حلوای نقد اقتصاد ما بشود.

فرمول واحد

قانون مالیات‌های مستقیم می‌خواهد تمام درآمدهای شبیه هم را در یک گروه قرار دهد تا فرمول واحدی برای مطالبه‌ی مالیات عرضه کند. چه فرمولی بهتر از سرمایه‌گذاری مالیاتی که فرمول پیچیده‌ای ندارد، اما نتایج گسترده‌ای خواهد داشت.

عامل وحدت ملی

تابه‌حال هیچ‌کس به مالیات ازمنظر موضوعی که بتواند مستقیماً عامل وحدت ملی باشد نگاه نکرده است. وحدت ملی بیشتر در قهرمانی‌های ورزشی، کمک به آسیب‌دیدگان فجایع طبیعی و دفاع دربرابر دشمنان خارجی تجلی یافته است؛ اما سرمایه‌گذاری‌ به‌جای مالیات می‌تواند به عاملی برای وحدت ملی تبدیل شود؛ زیرا ازآنجاکه بار اضافی[۱] ندارد، منافع مالیاتی فرد و جامعه را همراستا و همپوشا، و منافع ملی مالیات را مساوی منافع شخصی خواهد کرد.

توانایی الگوشدن

آنچه در تئوری کاملاً درست به نظر می‌رسد، ممکن است درعمل با مشکلاتی روبرو شود یا نتایجی کاملاً خلاف پیش‌بینی‌ها به‌بار آورد. اولین تجربه‌ها، بین دره‌ی ریسک و قله‌ی الگوشدن حرکت می‌کنند. اما بگذارید این بار دنیا از ما الگو بگیرد، هرچند با اشتباهات و افتادن‌هایی همراه باشد. حتی اگر مشکلاتی به‌وجود آورد و بدون تجربه آن را آغاز کنیم، افتخار الگو‌شدن این طرح ایرانی‌اسلامی[۲]بیشتر می‌ارزد از اینکه منتظر بمانیم دیگر کشورها آن را اجرا کنند و ما اصلاح‌شده‌اش را استفاده کنیم.

شفاف‌شدن آمارهای اقتصادی

به‌علت پنهان‌کاری مؤدیان، بسیاری از آمارهای سازمان امور مالیاتی برای مسئولانِ پیگیر آمارها موثق نیست و این سازمان، بیشتر مصرف‌کننده‌ی آمار و اطلاعات است تا تولیدکننده‌ی آن. ولی ترکیب مالیات با سرمایه گذاری ـ که همکاری شفاف مؤدی را شرط بهره‌مندی از این طرح می‌داند ـ می‌تواند این سازمان را به یکی از موثق‌ترین تولیدکنندگان آمارهای اقتصادی تبدیل کند.

ترکیب اصول اولیه‌ی سوسیالیسم با سرمایه‌داری

می‌توان این طرح را ترکیبی از دو ایده‌ی متضاد سوسیالیسم و سرمایه‌داری دانست! سوسیالیسم بر اصالت جمع، مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی متمرکز تأکید می‌کند و سرمایه‌داری بر اصالت فرد، مالکیت خصوصی و آزادی بازار. امادر طرح سرمایه گذاری به‌جای مالیات، هیچ‌گونه تضادی بین منافع جامعه با فرد، مالکیت عمومی با خصوصی، و برنامه‌ریزی متمرکز دولت با بازار رقابتی وجود ندارد.

آنچه بر آن تأکید داریم، بهره‌مندی فرد و جامعه از منافع سرمایه‌گذاری‌های مالیاتی تحت نظارت و برنامه‌ریزی دولت است و برخلاف نظام سرمایه‌داری که «دست نامرئی بازار» را عامل خودکنترلی و هدایتگری و تعادل خودبخودی آن می‌داند، نظام مالیاتی مدنظر ما با حذف «گام نامرئی بازار» که قانون‌گریزی و فرار مالیاتی است، می‌تواند نظام تولید و توزیع را متعادل و به‌سامان کند.

بهره‌مندی معکوس از اصل توانایی و اصل بهره‌مندی

در این طرح، هر دو اصل توانایی و بهره‌مندی رعایت شده است؛ اما برعکس اصل بهره‌مندی که تأکید می‌کند «هرکس از امکانات جامعه بیشتر بهره‌مند شود باید مالیات بیشتری بپردازد»، با این راهکار، هر که مالیات بیشتری بپردازد از مزایای بیشتری بهره‌مندخواهد شد؛ زیرا مالیات بیشتر یعنی سرمایه‌گذاری بیشتر و منفعت بیشتر!

اصل توانایی پرداخت هم تأکید می‌کند «هر که داراتر و پردرآمدتر است، باید مالیات بیشتری بپردازد». اما در سرمایه‌گذاری‌های مالیاتی موضوع برعکس است: هرکس بیشتر مالیات بپردازد، ثروتمندتر می‌شود!

مالیات شیرین به‌دلیل برخورداری از ویژگی بهره‌مندی معکوس از اصل توانایی و اصل بهره‌مندی، ظرافت مالیاتی است درخدمت ظرفیت مالیاتی.

  1. رفاه ازدست‌رفته‌ی مؤدی که معمولاً بیش از منافعی است که دولت از مالیات کسب می‌کند.
  2. در فصل بعد، شباهت‌های مالیات شیرین با نظام مالی اسلام بررسی می‌شود.

Print This Postدیدگاه ها :